Olá!

We are working at the moment on our new e-shop! To place orders or for more information, please contact us at: // Momentálne pracujeme na našom novom e-shope! Pre objednávky alebo v prípade otázok nás prosím kontaktujte tu:

Email: brigadeiros.sk@gmail.com
Tel. & Whatsapp: +421 910 222 440
Facebook: Brigadeiros na Slovensku