We Give a Piece of Our Heart to Each Product We Made

Brigadeiros Brazilian sweets – is a family enterprise that was founded out of pure love for these unique chocolate caramel treats. Our handmade sweets are produced exclusively with the finest products available within the European Union. Our goal is to bring you a piece of Brazil with every bite, because for Brazilians brigadeiro means happiness.

Brigadeiros – Brazilian sweets – je rodinný projekt, ktorý sme zriadili z právej lásky k týmto jedinečným čokoládovo -karamelovým pochúťkam. Všetky naše produkty sú ručne vyrábané výlučne z najlepších ingredencií dostupných v Európskej únii. Našim cieľom je priniesť vám kus Brazílie s každým sústom, pretože pre Brazílčanov brigadeiro znamená šťastie.